AeroMobil a spoločnosť Baoneng Motor podpísali na medzinárodnej výstave China International Import Export v Šanghaji (CIIE) strategickú dohodu

AeroMobil a spoločnosť Baoneng Motor podpísali na medzinárodnej výstave China International Import Export v Šanghaji (CIIE) strategickú dohodu

Obe strany sa budú usilovať o vzájomnú spoluprácu a o vytvorenie dlhodobého stabilného partnerstva vrátane potenciálnych investícii.

AeroMobil a Baoneng Motor podpísali rámcovú dohodu o strategickej spolupráci na výstave China International Import Expo 2018. V posledný deň najdôležitejšieho čínskeho obchodného podujatia v tomto roku dokončili obe strany diskusie o  spolupráci v oblasti osobných lietajúcich dopravných prostriedkov (PAV) a potenciálnej budúcej investícii spoločnosti Baoneng Motor do spoločnosti AeroMobil.

„AeroMobil aktívne diskutuje o možnostiach spolupráce na rôznych ázijských trhoch, vrátane Číny. Naše inovatívne vozidlo je vybavené množstvom globálnych patentov a tými najnovšími technológiami. Je navrhnuté tak, že zaujíma kľúčových hráčov v oblasti automobilového a leteckého priemyslu, ktorí uvažujú o spolupráci,“ vyjadril sa Patrick Hessel, Chairman spoločnosti AeroMobil. 

Obe spoločnosti sa dohodli, že spoločne na čínskom trhu preskúmajú možnosti k vybudovaniu podmienok pre osobné lietajúce vozidlá v Číne, vrátane predajných a marketingových aktivít súvisiacich s ich propagáciou. AeroMobil a Baoneng Motor budú ďalej analyzovať príležitosti v používaní autorizovanej údržbovej organizácie Baoneng pri získavaní certifikácie pre čínsky trh.

 „Baoneng Motor sa zameriava na stratégiu rozvoja viacúčelových vozidiel. AeroMobil plne zodpovedá tejto stratégii a umožňuje spoločnosti Baoneng Motor vstúpiť do nového odvetvia osobných leteckých dopravných prostriedkov. Sme pripravení na zmeny na trhoch v oblasti mobility, ktoré kombinujú zdieľané, inteligentné a autonómne vozidlá. Očakávame, že vďaka  AeroMobilu sa premávka presunie z 2D do 3D priestoru,“ hovorí Yao Zhenhua, prezident spoločnosti Baoneng Group.

Obe spoločnosti sa tiež zamerajú na rozmach vozidiel VTOL (vertikálny vzlet a pristátie) novej generácie s cieľom maximalizovať využitie v mestských aj medzimestských destináciách. Spoločnosť Baoneng Group je v tejto oblasti pre AeroMobil naozaj výhodným partnerom a spojencom, pretože má bohaté skúsenosti so zavádzaním inteligentnej mestskej infraštruktúry a s developmentom nehnuteľností. Toto partnerstvo je základným kameňom budúcej prevádzky zdieľaných aero taxíkov, ktorá bude fungovať pre všetkých cestujúcich.

Debut lietajúceho automobilu v Číne

Spoločnosť AeroMobil je priekopníkom v oblasti návrhu a komercializácie lietajúcich automobilov, vyvíja najmodernejšiu technológiu na výrobu vozidiel pre krátky vzlet a pristátie (STOL) a vertikálny vzlet a pristátie (VTOL). Jeho vozidlá sú charakteristické pokročilou technológiou a plne elektrickým pohonom na zemi. Prvé lietajúce auto, AeroMobil 4.0 predstavené na výstave CIIE 2018 v Šanghaji, má transformatívny dizajn a nosí už v sebe prvky konceptu 5.0 (VTOL), ktorý bude využívať kolmý štart i pristávanie.

AeroMobil 4.0 bol po prvýkrát vystavený v Číne, kde sa spoločnosť chce stať progresívnym dodávateľom osobných lietajúcich vozidiel v krajine. Čína má potenciál stať sa priekopníkom v trhovej akceptácii lietajúcich automobilov, nakoľko napĺňa ambiciózne ciele hospodárskej iniciatívy Novej hodvábnej cesty, ktorá si vyžaduje flexibilnejšie regionálne a vnútrozemské možnosti cestovania a zároveň znižuje dopad na životné prostredie. S plánovanou výstavbou 500 nových letísk sa Čína do roku 2022 stane pravdepodobne najväčším svetovým leteckým trhom.

S konceptom 5.0 VTOL pokračuje AeroMobil vo svojej stratégii vyvíjať vozidlá schopné lietať a poskytovať pohodlnú jazdu od dverí k dverám s možnosťou vertikálneho vzletu a pristátia. AeroMobil 5.0 je špeciálne vyvinutý pre osobnú leteckú dopravu medzi mestami a ako dopravný prostriedok, ktorý má poskytnúť prémiový servis svojim používateľom.

Rast osobnej leteckej dopravy v Číne

Spoločnosť AeroMobil vidí v Číne silný potenciál pre osobnú leteckú dopravu a lietajúce vozidlá. Osobná letecká doprava môže podporiť dôležité strategické ambície krajiny a rozšíriť spojenia medzi veľkými urbanizovanými oblasťami, odľahčiť cestnú dopravu, znížiť preťaženie a zlepšiť život svojich občanov. Lietadlá sa môžu ľahko integrovať so súčasnou a budúcou dopravnou infraštruktúrou a umožnia tým väčšie prepojenie medzi ostatnými druhmi dopravy na krátkych a stredných vzdialenostiach.

O Baoneng Group

Baoneng Group vznikla v Shenzene, v špeciálnej ekonomickej zóne, ktorá podporuje reformy a otváranie trhu. Misiou Baoneng Group je rozvíjať priemysel a zároveň spoloˇčnosť prostredníctvom troch strategických pilierov „Baoneng Manufacturing“, Baoneng Science and Technology“ a „Baoneng people’s livehood“. Vďaka internej a externej spolupráci, Baoneng Auto vytvára kompletný priemyselný reťazec zahŕňajúci výskum a vývoj, výrobu, predaj a údržbu. Počas nasledujúcich 10 až 15 rokov sa chce stať automobilovou skupinou so silnou konkurencieschopnosťou a medzinárodným vplyvom. 

O AeroMobil

AeroMobil is an advanced engineering company that is commercializing a sophisticated flying car, combining a luxury sports car and a light aircraft in a single vehicle. AeroMobil aims to make personal transportation vastly more efficient and environmentally friendly by helping to overcome traffic jams in large areas and by allowing significantly faster door-to-door travel for medium distances or in areas with limited road infrastructure.

www.aeromobil.com

AeroMobil
AeroMobil
Prípojná 5,
821 06 Bratislava
Slovakia