AeroMobil končí svoje aktivity na trhu

AeroMobil, ktorý sa posledných 12 rokov intenzívne zaoberal výskumom a vývojom v oblasti inovatívnych dopravných prostriedkov, je nútený ukončiť svoju činnosť, pretože sa mu nepodarilo získať od investorov dostatočné množstvo financií na pokračovanie vo výskumno-vývojových aktivitách.

Posledné rokovania s investormi, ktorých investícia mala v prípade dohody umožniť posilnenie vlastného kapitálu, neboli úspešné. Diskusie smerujúce k posilneniu kapitálu spoločnosti prebiehali v priebehu niekoľkých rokov s rôznymi investormi, vrátane všetkých veľkých výrobcov z oblasti automobilového a leteckého priemyslu. V priebehu uplynulého roka bola tiež pripravená možnosť verejného upisovania akcií na burze prostredníctvom tzv. reverzného zlúčenia.

Ukončenie aktivít ovplyvnila zásadným spôsobom negatívna nálada na trhu rizikového kapitálu (pokles jeho dostupnosti o viac ako 80% od apríla 2022), pokles valuácií „pre-revenue“ spoločností v oblasti mobility a nedôvera trhu ku konceptom, iným ako eVTOL (elektrické lietajúce zariadenia s kolmým vzletom a pristátím).

Napriek uvedenému, je projekt lietajúceho vozidla naďalej dosiahnuteľný, pretože interný vývoj nebol ničím obmedzený, okrem dostupnosti kapitálu. AeroMobil počas dvanástich rokov vytvoril a vyrobil 3 generácie lietajúcich prototypov, zaregistroval 14 patentov, vyprodukoval digitálne dáta umožňujúce výrobu vozidla, globálnu značku s vysokou mediálnou hodnotou a životaschopnú víziu, ktorá inšpirovala výrobcov na celom svete, aby uvažovali o novom spôsobe leteckej mobility od dverí k dverám. AeroMobil bol jedným z prvých vozidiel schopných realizovať takýto profil misie už v roku 2013 a jednou z prvých firiem, ktorá prezentovala víziu zdieľanej air mobility už v roku 2015.

Keďže manažment AeroMobilu vyčerpal v týchto dňoch všetky možnosti navýšenia kapitálu, je povinný podať návrh na konkurz.

"Tí, ktorí sa neusilujú o „moonshot“ – niečo absolútne výnimočné a už z definície riskantné - ho nikdy nedosiahnu. Podstupovať riziko je nepríjemné, ale je to nevyhnutný prvok pri budovaní budúcnosti. Priblížili sme sa k cieľovej čiare s neuveriteľne vizionárskym, elegantným a funkčným produktom. Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na tomto odvážnom sne písať históriu a priniesť ľudstvu užitočnú dopravnú inováciu“, konštatuje vedenie spoločnosti AeroMobil.

AeroMobil sa ako spoločnosť podujal, po svojom založení v roku 2010, vytvoriť komerčne dostupné lietajúce auto, aké doteraz vo svetovej histórii neexistovalo. Počas viac ako dvanástich rokoch sa tím inžinierov pustil do extrémne zložitého a ambiciózneho projektu, pri ktorom bolo riziko neúspechu vysoké.

Napriek tomu bol v roku 2013 predstavený prvý lietajúci prototyp spoločnosti - AeroMobil 2.5 a už o rok na to ďalší - AeroMobil 3.0. V tom čase existoval na trhu len jediný konkurent v USA s podobne vyspelou technológiou. Spoločnosť po pozitívnom prijatí odbornou komunitou v roku 2017 predstavila AeroMobil 4.0 a následne aj ďalšie testovacie vozidlo. Prototyp finálneho vozidla absolvoval letové skúšky od roku 2020, počas ktorých preukázal vynikajúce letové výkony podľa testovacích noriem pre všeobecné letectvo CS-23 a bol pravdepodobne prvým lietadlom na svete, ktoré splnilo prísne automobilové emisné normy.

V roku 2022 predstavil AeroMobil štúdiu 4-sedadlovej verzie AeroMobil NEXT ako prvého lietajúceho vozidla na svete pripraveného pre služby zdieľanej dopravy tzv. door-to-door (od miesta nastúpenia po miesto vystúpenia jedným vozidlom). Inžiniersky tím spoločnosti strávil viac ako 400 tisíc hodín prác CAE modelovaním a na analýzach vozidla. Tímu sa podarilo vytvoriť revolučný produkt, priniesť na trh inováciu, ktorá získala pozornosť celého sveta a prezentovala aj Slovensko ako krajinu, kde vznikajú výnimočné projekty v oblasti mobility.

AeroMobil od roku 2010 získal investície z celého sveta vo výške približne 25 miliónov EUR. Vedenie spoločnosti a spolumajitelia počas uplynulých desiatich rokov absolvovali v spolupráci s významnými partnermi, akými boli investičné banky alebo privátne fondy, stovky prezentácií po celom svete s prevažne pozitívnym ohlasom, ktorý umožňoval spoločnosti dlhodobo udržiavať vývojový team. V roku 2022 manažment AeroMobilu predstavil projekt a vozidlo aj na investorskej roadshow v USA.

Od apríla 2022 však prišlo k negatívnej situácii na investičnom trhu, kedy hodnota množstva technologických a „deep-tech“ spoločností klesla o viac ako 80% a záujem investorov do kapitálovo intenzívnych a pre-revenue spoločností doslova zamrzol.

V takomto prostredí spoločnosť nebola schopná získať ďalšie financovanie prevádzky a aktivít a preto pristupuje k ukončeniu aktivít na slovenskom trhu.

Story image

 

O AeroMobil

www.aeromobil.com