AeroMobil účastníkom World Government Summit v Dubaji

AeroMobil sa prostredníctvom svojho zástupcu zúčastňuje najvýznamnejšieho podujatia na Blízkom Východe po boku elít z celého sveta. World Government Summit je globálnym fórom, ktoré je zamerané na budúcnosť organizácie vlád a vládnych systémov. Sústreďuje sa predovšetkým na to, ako vlády na celom svete môžu využiť inovácie a technológie na vyriešenie výziev, ktoré má pred sebou celé ľudstvo.

AeroMobil úspešne pokračuje v dialógu so svetovými lídrami na tému budúcnosti osobnej dopravy a jej transformácie. Martin Bruncko, riaditeľ pre stratégiu a financie diskutuje v Dubaji aj o možnostiach a príležitostiach, ktoré inovatívne lietajúce auto môže priniesť do dopravných systémov v rozsiahlych prímestských oblastiach a krajinách s menej rozvinutou cestnou infraštruktúrou.​

World Government Summit je ideálnym miestom na výmenu vedomostí a skúseností medzi zástupcami vlád, futuristami a expertami z oblasti technológií.​

Martin Bruncko, nositeľ ocenenia Young Global Leader od Svetového ekonomického fóra o podujatí hovorí: „Summit je doslova bránou do budúcnosti, kde má AeroMobil svoje pevné miesto. Toto významné stretnutie slúži ako analytická platforma pre budúce trendy, inovácie a možnosti, ktoré má ľudstvo pred sebou. Je to tiež príležitosť ukázať inovácie, najlepšie skúsenosti a kreatívne riešenia pre budúce výzvy.“

Na World Government Summit, ktorý sa koná pod patronátom Jeho Výsosti Šejka Mohammeda bin Rashid Al Maktoum, viceprezidenta Spojených Arabských Emirátov, premiéra a vládcu Dubaja, sa zúčastňuje viac ako 3000 účastníkov z viac ako 100 krajín. Summit otvoril prezident USA Barrack Obama.

Jedným z ďalších expertov na summite je populárny astrofyzik a kozmológ Neil DeGrasse Tyson, ktorý vo svojej prednáške povedal, že každá vláda, ktorá chce byť úspešná musí podporovať vedu a techniku ako hybnú silu ekonomiky 21. storočia. „Musíme vytvoriť kultúru objavov, podobnú ako bola v USA v 20. storočí...a nezáleží na tom, z ktorej krajiny pochádzate, alebo akú vieru vyznávate, veda toto všetko presahuje.

O AeroMobil

AeroMobil is an advanced engineering company that is commercializing a sophisticated flying car, combining a luxury sports car and a light aircraft in a single vehicle. AeroMobil aims to make personal transportation vastly more efficient and environmentally friendly by helping to overcome traffic jams in large areas and by allowing significantly faster door-to-door travel for medium distances or in areas with limited road infrastructure.

www.aeromobil.com

AeroMobil
AeroMobil
Prípojná 5,
821 06 Bratislava
Slovakia