AeroMobil víta schválenie stimulov pre výskum a vývoj

Stimuly by mali slúžiť na podporu dvoch originálnych projektov priemyselného výskumu a projektu experimentálneho vývoja. Spoluriešiteľskou organizáciou projektu priemyselného výskumu je Žilinská univerzita.

Spoločnosť AeroMobil R&D v súlade so svojim zámerom inovovať osobnú dopravu v globálnom meradle a súčasne rozvíjať lokálne aktivity v oblasti výskumu a vývoja nových technológií privítala ponuku slovenskej vlády na dialóg ohľadom možnej podpory projektu z verejných prostriedkov. Výsledkom jednaní bola dohoda o vytvorení výskumno-vývojového pracoviska na Slovensku v spolupráci so Žilinskou univerzitou. Sme radi, že tento projekt dostáva reálne kontúry, keďže dňa 1. 7. 2015 bol schválený na rokovaní vlády. Samozrejme, na čerpanie prostriedkov je potrebné ešte uzatvorenie zmluvy s definíciou konkrétnych podmienok využitia týchto zdrojov.

Stimuly, ktoré bude spoločnosť čerpať v priebehu nasledujúcich troch rokov, budú len časťou všetkých investícií do výskumu a vývoja, ktorý AeroMobil R&D plánuje uskutočniť a umožnia, aby sa projekt naďalej rozvíjal na Slovensku.

Veríme, že aj vďaka pozitívnemu rozhodnutiu o stimuloch dokážeme skutočne akcelerovať vývoj AeroMobilu tak, aby sme v priebehu nasledujúcich rokov potvrdili, že pokročilé lietajúce automobily majú svoje miesto na trhu a dokážu priniesť efektívnejší spôsob individuálnej prepravy.“ – povedal Juraj Vaculík, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti AeroMobil.

AeroMobil je dlhodobý a pomerne zložitý projekt, ktorý bude prospešný pre celú spoločnosť. Takéto vysoko inovatívne projekty vo viacerých krajinách využívajú rôzne formy verejno-privátneho partnerstva. Stimuly na výskum a vývoj umožnia, aby projekt pokračoval na Slovensku a vytvoril nové vysoko-kvalifikované pracovné miesta v spolupráci s akademickou obcou.“ – dopĺňa Štefan Klein, spoluzakladateľ a vynálezca AeroMobilu.

Z výskumno-vývojových projektov profituje dlhodobo celá ekonomika, ktorá je na Slovensku vo veľkej miere, takmer 40% závislá od automobilového priemyslu, ktorý dnes reprezentuje predovšetkým montáž a výroba. Vďaka podpore pre AeroMobil R&D a Žilinskú univerzitu je možné tento stav postupne meniť a vytvoriť prostredie, o ktoré budú mať záujem výskumníci a inžinieri z celého sveta, ochotní prísť na Slovensko.

AeroMobil obsahuje vysoký stupeň inovácií a originality a jeho zámerom je vytvoriť nový typ dopravy a priniesť tiež novú tému do dopravných systémov. Stimuly by mali pomôcť urýchliť výskum kľúčových komponentov pohonu a súvisiacich systémov, pasívnej bezpečnosti a ďalších dôležitých súčastí vozidla. V ďalšej časti projektu experimentálneho vývoja pôjde najmä o zladenie funkčných požiadaviek a podmienok certifikácie automobilu a lietadla.

O spoluprácu na projekte majú záujem prestížne univerzity z Európy, Spojených štátov a Ázie. Projekt bol doteraz financovaný 25 rokov výhradne z privátnych zdrojov zakladateľov a zviditeľnil Slovensko ako inovatívnu krajinu. Prispel k rozvoju ďalších start-upov a ich medzinárodnému uznaniu.

AeroMobil bol ocenený svetoznámym časopisom Popular Science ako „Vynález roka 2015“ v kategórii „Aviation“ a bol nominovaný počas prestížneho svetového technologického festivalu South by South West v americkom Austine na Inováciu roka. O AeroMobile informujú pravidelne svetové médiá ako BBC, CNN, Financial Times, Wired, VentureBeat, TechCrunch, Bloomberg, Forbes, CNBC, Fox Business, či Mashable a pozorne sledujú jeho vývoj.

O AeroMobil

The AeroMobil is the new ultra-high-end vehicle equally at home on the road or in the sky.  A true flying car, it is the culmination of leading-edge automotive and aerospace design and engineering, advanced materials, luxury features, and impeccable styling that does what no supercar or private jet can do.  It can seamlessly transform from car to aircraft - from driving to flying - in under three minutes. This exceptional vehicle is the result of over ten years of research and development by an outstanding team of engineers and designers. Its pedigree includes luxury and supercar makers BMW, Aston Martin, McLaren, Mercedes Benz F-1 and Ferrari F-1, and aerospace leaders Lockheed Martin, Rolls Royce, Airbus, and Diamond Aircraft, among others.  Scheduled to be commercially available in 2023, The AeroMobil represents a unique opportunity to own a first of its kind, ultra-high-end vehicle.  AeroMobil also represents an opportunity to invest in the company that will be the first to market with a flying car and well-positioned for sustained growth as a door-to-door Regional Air Mobility service operator for trips of 500 miles or less using a four-seat version of The AeroMobil coming to market in 2025.  For more information, please visit aeromobil.com.

AeroMobil
AeroMobil
Prípojná 5,
821 06 Bratislava
Slovakia